Hướng dẫn tính tần suất sex theo tuổi

Tùy từng độ tuổi mà tần suất sex khác nhau và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tính được tần suất này.

Một tích Trung Quốc từng đề cập đến tần suất sex như này: Có một vị Hoàng đế muốn tạm dừng giao hợp trong một thời gian nhưng Tố Nữ của ông nói rằng không nên, bởi giao hợp không điều độ, tinh khí không ổn định, âm dương mất cân đối sẽ dẫn đến tính khí thất thường, trí tuệ không tinh thông.

Hướng dẫn tính tần suất sex theo tuổi

Cũng cần phân biệt giao hợp và xuất tinh, nói chung ở người cao tuổi thì không nên xuất tinh khi quan hệ.

Theo một sách cổ Trung Quốc thì có thể chia tần xuất giao hợp, xuất tinh theo tuổi như sau:
– 20 tuổi: có thể giao hợp mỗi ngày 2 lần, xuất tinh 2 lần hoặc 1 lần.
– 30 tuổi: có thể giao hợp mỗi ngày 1 lần, xuất tinh 1 lần hoặc 1 ngày xuất tinh 1 lần.
– 40 tuổi: có thể giao hợp 3, 4 ngày 1 lần; xuất tinh 3, 4 ngày 1 lần.
– 50 tuổi: có thể giao hợp 5, 10 ngày 1 lần; xuất tinh 5, 10 ngày 1 lần.
– 60 tuổi: có thể giao hợp 10, 20 ngày 1 lần; xuất tinh 10, 20 ngày 1 lần.
– 70 tuổi: có thể giao hợp mỗi tháng 1 lần; không nên xuất tinh.

Theo cuốn Dưỡng danh huấn (Bố Nguyên Ích Hiên) thì tối đa trong đời một người chỉ nên quan hệ 1 800 lần.

Trên đây chỉ là thông số tham khảo, thực tế ở các cặp vợ chồng, tùy vào sức khỏe, lịch sinh hoạt mà tần suất này có thể thay đổi. Theo người xưa thì đừng đem quy chuẩn vào vào trong sex, phải tùy khí lực mà hành sự sao cho đúng, cho thuận.